Remondilaen: Kodu uuendamise võimalus

Estimated read time 14 min read

Renoveerimislaen on suurepärane võimalus korteriühistutele, kes soovivad renoveerida oma korterelamut ning parandada selle energiatõhusust ja üldist seisukorda. See laen annab ühistutele võimaluse hankida rahastust renoveerimistöödeks, mis aitavad parandada korterelamu energiatõhusust, sisekliimat ning üldist seisukorda. Lisaks saab laenu kasutada koos KredExi pakutava rekonstrueerimistoetusega. Laenu taotlemine eeldab pädevat üldkoosoleku otsust renoveerimistööde kohta ning korteriühistul peab olema pangast saadud eitav vastus või ebamõistliku tingimustega laenupakkumine.

 • Renoveerimislaen on suurepärane võimalus korteriühistutele kodu uuendamiseks.
 • Seda laenu saab kasutada energiatõhususe parandamiseks ja üldise seisukorra korrastamiseks.
 • Laenuga saab taotleda ka KredExi rekonstrueerimistoetust.
 • Laenu taotlemiseks on vaja pädevat üldkoosoleku otsust ja eitavat vastust või ebamõistliku tingimustega laenupakkumist.
 • Laenuperiood võib olla kuni 30 aastat.

Renoveerimislaen on kindlasti üks viis, kuidas korteriühistud saavad oma renoveerimisprojekte finantseerida, kuid oluline on märkida, et sarnaseid finantseerimisvõimalusi pakuvad ka ärilaenud. Need laenud on suunatud ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes vajavad investeeringuid oma tegevuse arendamiseks või laiendamiseks. Kuigi ärilaenud võivad olla kõrgema intressimääraga kui KredExi toetatud renoveerimislaenud, võivad need olla sobivaks alternatiiviks juhul, kui ühistu soovib kiiremat rahastust või kui projekti iseloom ei vasta KredExi toetuste kriteeriumidele. Lisaks võivad ärilaenud pakkuda suuremat paindlikkust rahastatavate tööde osas, võimaldades ühistutel katta ka neid renoveerimisvajadusi, mis võivad ületada KredExi laenu või toetuse raames rahastatavate tööde ulatust.

Renoveerimistööde kasutegurid

Renoveerimistööde abil on võimalik korterelamute energiasäästlikkust ja üldist seisukorda oluliselt parandada. Lisaks sellele annab renoveerimine elanikele parema sisekliima ning loob uueväärsed elamud. Siin on mõned peamised kasutegurid, mida renoveerimistöödega saavutada:

Terviklik sisekliima

Renoveerimistööde käigus on võimalik korterelamutes luua terviklikum ja mugavam sisekliima, mis tagab elanikele parema elamistingimuse. Tervislik ja meeldiv sisekliima hõlmab õhuvahetust, optimaalset niiskustaset ning temperatuuri reguleerimist vastavalt hooajale ja elanike vajadustele.

Energiasääst

Energiasääst on üks olulisemaid eeliseid, mida renoveerimine pakub. Renoveerimistööde abil saab korterelamu energiatarvet oluliselt vähendada, mis omakorda aitab säästa energiakulusid. Näiteks saab uuendada küttesüsteeme, paigaldada energiasäästlikke aknaid ja soojustada hooneid, et vähendada soojakaod ning tagada parem soojusisolatsioon.

Uueväärne elamu

Renoveeritud korterelamu muutub uueväärselt atraktiivseks. Uuendatud hoone loob kaasaegse elukeskkonna, mis suurendab kinnisvara väärtust ning tõstab korteriühistu mainet ja atraktiivsust. Lisaks sellele võib renoveeritud elamu meelitada uusi elanikke ning tõsta korterite müügihindu.

Kes saavad remondilaenu taotleda?

Renoveerimislaen on suunatud korteriühistutele, kes soovivad teostada renoveerimistöid oma korterelamus. Laenusaajaks peab olema korteriühistu ning taotlemiseks peab ühistul olema pädev üldkoosoleku otsus renoveerimistööde teostamiseks, laenu võtmiseks ja pandilepingu sõlmimiseks. See tähendab, et enne laenutaotluse esitamist on vaja ühistu sees arutada ja hääletada renoveerimistööde vajaduse ja laenuvõimaluste üle.

Oluline on ka see, et korteriühistul peab olema krediidivõimekus, mis tähendab, et ühistul peavad olema piisavad vahendid laenu tagasi maksta. Lisaks peavad kõik dokumendid olema korrektsed, sealhulgas üldkoosoleku protokoll ja finantsaruanne. Laenusaaja peaks omama ka kinnisvara-või pangalaenu tagatiseks sobivat kinnisvara.

Renoveerimislaenu taotlemiseks on oluline tagada, et kõik nõutavad dokumendid oleksid korrektsed ja täielikud. Laenu saamiseks on ka vajalikud krediidireiting ja maksevõimekus. Laenutaotlus tuleb esitada koos vajalike dokumentidega, näiteks üldkoosoleku otsuse protokoll, finantsaruanne, renoveerimistööde projekt või hinnapakkumised.

Kes saavad renoveerimislaenu taotleda?

 • Korteriühistud, kes soovivad teostada renoveerimistöid oma korterelamus.
 • Laenusaajaks peab olema korteriühistu.
 • Krediidivõimekus on oluline, et tagada laenu tagasimaksmine.
 • Vajalikud dokumendid hõlmavad üldkoosoleku protokolli, finantsaruannet ja renoveerimistööde projekti või hinnapakkumisi.

Laenusaajate nõuded:

KriteeriumNõue
KorteriühistuLaenusaajaks peab olema korteriühistu.
KrediidivõimekusÜhistul peab olema võimekus laen tagasi maksta.
DokumendidVajalikud dokumendid: üldkoosoleku protokoll, finantsaruanne, renoveerimistööde projekt või hinnapakkumised.

“Renoveerimislaen on suunatud korteriühistutele, kes soovivad teostada renoveerimistöid oma korterelamus. Laenusaajaks peab olema korteriühistu ning taotlemiseks peab ühistul olema pädev üldkoosoleku otsus renoveerimistööde teostamiseks, laenu võtmiseks ja pandilepingu sõlmimiseks.”

KredExi Renoveerimislaenu Tingimused

KredExi renoveerimislaen on atraktiivne võimalus korteriühistutele, kes soovivad oma korterelamut renoveerida ja parandada selle seisukorda ning energiatõhusust. Laenu tingimused on paindlikud ja soodsad, tagades ühistutele vajaliku rahastuse renoveerimistööde elluviimiseks.

Intressimäär on üks olulisemaid faktoreid laenu valimisel. KredExi renoveerimislaenu intress on alates 2% + 6 kuu Euribor. See tagab, et laenu tagasimakse jääb mõistlikku suurusjärku ning ei koorma ühistut üleliia.

IntressimäärAlates
KredExi Renoveerimislaen2% + 6 kuu Euribor

Laenusumma ulatus on samuti oluline tegur. KredExi renoveerimislaen võib olla minimaalselt 15 000 eurot ja maksimaalselt 3 miljonit ühistu kohta. See annab ühistule paindlikkuse valida sobiv laenusumma vastavalt renoveerimistööde mahule ja vajadustele.

Omafinantseeringu määr määratakse ühistu poolt ning see võib alata 5% ulatuses. Omafinantseeringu osakaal sõltub ühistu finantsvõimekusest ja võimalustest. KredExi eesmärk on toetada ühistuid renoveerimistööde elluviimisel ning seetõttu pakutakse soodsaid tingimusi, mis teevad laenu saamise lihtsaks ja mugavaks.

Kaasomand, Ehituskonstruktsioonid, Energiatõhusus ja Heakord korterelamutes

Korterelamu renoveerimise käigus tuleb arvestada mitmete erinevate kuludega, mis on seotud kaasomandi, ehituskonstruktsioonide, energiatõhususe ja heakorraga. Nende kulude hulka kuuluvad näiteks renoveerimistööde maht, vajalikud ehitusmaterjalid ja -tööd ning energiasäästlikud lahendused. Alljärgnevalt on esitatud tabel, kus on näidatud erinevad renoveerimistöödega seotud kulud.

Tabel: Korterelamute renoveerimistöödega seotud kulud

Kulu liikKirjeldus
KaasomandKorterelamu ühiskasutuses olevate alade ja rajatiste renoveerimine, näiteks trepikojad, koridorid, kelder
EhituskonstruktsioonidKorterelamu välisfassaadi, katus, vundament ja muude ehituskonstruktsioonide renoveerimine
EnergiatõhususEnergiatõhususe parandamine läbi soojustuse, akende ja uste vahetuse, ventilatsioonisüsteemide uuendamise
HeakordKorterelamute ümbruse heakorrastamine, näiteks haljastus, prügikonteinerite ala, parkimiskohad

Renoveerimistööde käigus on oluline arvestada kaasomandi väljakutsetega, kuna need mõjutavad kõiki korteriomanikke. Ehituskonstruktsioonide renoveerimine tagab korterelamu stabiilsuse ja vastupidavuse ning energiatõhususe parandamine aitab vähendada energiakulusid ja keskkonnakoormust. Lisaks tuleb renoveerimistööde käigus tagada heakord korterelamute ümbruses, luues puhtama ja atraktiivsema elukeskkonna.

Keskmise korterelamu renoveerimise käigus võib tekkida erinevaid väljakutseid, kuid need on ületatavad läbi põhjaliku planeerimise ja koostöö korteriühistu ja renoveerimisfirma vahel. Oluline on leida tasakaal kaasomandi, ehituskonstruktsioonide, energiatõhususe ja heakorra vahel ning teha teadlikke otsuseid, mis tagavad korterelamu pikaajalise kvaliteedi ja väärtuse säilimise.

KredExi renoveerimislaenu taotlemine

Laenu taotlemine KredExi renoveerimislaenu jaoks on lihtne protsess, mis nõuab teatud dokumentatsiooni esitamist. Järgnevalt on toodud olulised sammud ja nõuded laenutaotluse esitamiseks:

1. Laenutaotlus

Esimene samm on täita KredExi laenutaotlus, kus tuleb esitada üksikasjad korteriühistu kohta ning renoveerimistööde plaani ja eelarve kohta. Taotluse täitmiseks ja esitamiseks on võimalik kasutada KredExi veebilehel saadaval olevat elektroonilist vormi.

2. Lisaandmed

Lisaks laenutaotlusele võib KredEx nõuda täiendavat dokumentatsiooni, nagu üldkoosoleku otsuse protokolli, finantsaruandeid ja renoveerimistööde projekti või hinnapakkumisi. Oluline on esitada kõik nõutud lisaandmed, et taotlus saaks täielikult läbi vaadatud ja töödeldud.

3. Dokumentatsioon

Laenutaotlusega tuleb esitada oluline dokumentatsioon, sealhulgas üldkoosoleku otsuse protokoll renoveerimistööde kohta ja ühistu finantsaruanded. Renoveerimistööde projekt või hinnapakkumised on samuti olulised tõendusmaterjalid, mis aitavad hinnata laenuvajadust ja -võimet.

4. Renoveerimistööde projekt

KredEx võib küsida renoveerimistööde projekti või hinnapakkumisi, et saada ülevaade tööde ulatusest ja eeldatavatest kuludest. Tööde projekt peaks sisaldama üksikasjalikku kirjeldust tehtavatest töödest, ehitusmaterjalide valikut ja kalkulatsiooni tööde maksumuse kohta.

Kokkuvõttes on KredExi renoveerimislaenu taotlemine suhteliselt lihtne protsess, mis nõuab dokumentatsiooni ja täpset kavandamist. KredExi poolt pakutavad laenulahendused aitavad korteriühistutel teostada renoveerimistöid, parandada energiatõhusust ning luua kvaliteetsem elukeskkond elanikele.

KredExi rekonstrueerimistoetus

KredExi rekonstrueerimistoetus on suurepärane võimalus korterelamutele, kes soovivad teostada renoveerimistöid ning suurendada hoone energiatõhusust. Toetust on võimalik taotleda erinevate koostööpartnerite kaudu, kes pakuvad projektipõhiseid lahendusi energiasäästlikkuse suurendamiseks.

Koostööpartnerid, nagu Elektrum, Roofit.solar, Naps Solar Estonia jt, pakuvad päikesepaneelide paigaldust ning muid energiatõhusust suurendavaid lahendusi. Koostööpartnerite pakkumised on spetsiaalselt kohandatud korterelamutele ning võimaldavad saada lisaks rekonstrueerimistoetusele veelgi suuremat energiasäästu.

Toetuse taotlemine on lihtne ja käib eraldi KredExile esitatava taotluse kaudu. Taotlus tuleb täita koos vajalike dokumentidega ning esitada KredExile. Pärast taotluse esitamist hindab KredEx taotluse vastavust kehtestatud tingimustele ning teeb otsuse toetuse andmise kohta.

KoostööpartnerTeenus
ElektrumPäikesepaneelide paigaldus
Roofit.solarKatusesüsteemide energiatõhusaks muutmine
Naps Solar EstoniaPäikesepaneelide paigaldus ja energialahendused

KredExi rekonstrueerimistoetuse abil saavad korterelamud teostada renoveerimistöid ning suurendada energiatõhusust. Koostööpartnerite pakutavad lahendused aitavad saavutada veelgi suuremat säästu ning luua keskkonnasõbralikum elukeskkond korteriühistu liikmetele.

KredExi renoveerimislaenu eelised

KredExi renoveerimislaen pakub mitmeid eeliseid korteriühistutele. Esiteks, laenu intress on madal, alates 2% + 6 kuu Euribor. See tähendab, et ühistud saavad renoveerimistöödeks vajaliku rahastuse saada soodsate tingimustega. Lisaks sellele on võimalik taotleda KredExi rekonstrueerimistoetust, mis vähendab laenukoormust veelgi.

“KredExi renoveerimislaen ja rekonstrueerimistoetus aitavad ühistutel saavutada oma eesmärke ning luua kvaliteetne ja keskkonnasõbralik elukeskkond elanikele,” ütleb KredExi esindaja.

Üks suurimaid eeliseid on võimalus teha koostööd KredExi partneritega. KredExi koostööpartnerid pakuvad erinevaid energiatõhusust suurendavaid lahendusi, mis võivad lisaks toetusele aidata saavutada veelgi suuremat energiasäästu. Partnerite hulka kuuluvad Elektrum, Roofit.solar, Naps Solar Estonia jt, kes kõik pakuvad päikesepaneelide paigaldust ning muid energiatõhusust suurendavaid lahendusi.

KredExi renoveerimislaen pakub korteriühistutele mitmeid eeliseid nagu madal intress, võimalus taotleda toetust ning koostöö KredExi partneritega energiatõhususe suurendamiseks.

EelisKirjeldus
Madal intressLaenu intress on alates 2% + 6 kuu Euribor
ToetusVõimalik taotleda KredExi rekonstrueerimistoetust, mis vähendab laenukoormust
KoostööpartneridPakutakse erinevaid energiatõhusust suurendavaid lahendusi koostöös partneritega nagu Elektrum, Roofit.solar, Naps Solar Estonia jt

Keskkonnasõbralikum tulevik päikesepaneelide abil

Päikesepaneelid on suurepärane võimalus liikuda keskkonnasõbralikuma tuleviku suunas. Need innovatiivsed seadmed aitavad oluliselt vähendada elektrikulusid ja sõltuvust turuhindadest. Lisaks sellele on ise toodetud elektrienergia roheline energia, mis aitab vähendada keskkonnakoormust.

Investeerimine päikesepaneelidesse on tark otsus, mis tasub end pikemas perspektiivis ära. Kuigi algne kulutus võib tunduda suur, säästavad päikesepaneelid teie elektriarvelt märkimisväärselt raha. Päikeseenergia on piiramatu ja tasuta ressurss, mis muudab päikesepaneelide paigaldamise jätkusuutlikuks valikuks.

“Päikesepaneelide abil toodetud energia aitab vähendada elektroonikatoodete tootmisest tingitud keskkonnamõju ning vähendada CO2 emissioone.”

Keskkonnasõbralikkus ei ole ainus eelis, mida päikesepaneelid pakuvad. Päikeseenergia investeering on ka turvaline ja usaldusväärne viis elektrikulusid kontrolli all hoida. Olles vähem sõltuv elektrituru kõikumistest, saab päikesepaneelide abil toodetud elektrienergiat kasutada muretult ja stabiilsete kuludega.

Päikeseenergia investeeringu tasuvus

Päikesepaneelide paigaldamise tasuvusaeg sõltub mitmest tegurist, sealhulgas päikesepaneelide suurusest, paigaldusest ja piirkonna päikeseenergia potentsiaalist. Üldiselt võib öelda, et päikesepaneelide investeering tasub end ära keskmiselt 5-10 aastaga. Pärast tasuvusaja möödumist hakkab päikeseenergia tekitama teile kasumit, säästes elektrikulusid ja aidates vähendada süsinikujalajälge.

Päikesepaneelide paigaldamisega kaasnevad ka erinevad toetused ja toetusmeetmed, mis aitavad vähendada investeeringu algkulusid ning kiirendavad tasuvusaega. Seega, päikesepaneelide investeering on mitmekülgne ja keskkonnasõbralik viis luua jätkusuutlik tulevik nii majanduslikult kui ka ökoloogiliselt.

Investeeringu eelisedInvesteeringu väljakutsed
 • Säästke elektrikulusid
 • Vähendage sõltuvust elektrituru kõikumistest
 • Tasuvusaja möödumisel teenige kasumit
 • Vähendage süsinikujalajälge ja CO2 emissioone
 • Algne kulutus päikesepaneelide paigaldamiseks
 • Sõltuvus päikeseenergia potentsiaalist piirkonnas
 • Vajadus hoolduse ja hoolduskulude järele
 • Tehnoloogia kiire areng, mis võib mõjutada päikesepaneelide väärtust

Päikesepaneelide laen

KredEx pakub korteriühistutele võimalust taotleda päikesepaneelide laenu ja väikelaenu. Päikesepaneelide laenu saab kasutada päikesepaneelide paigaldamiseks ühistu katusel, mis aitab oluliselt vähendada ühistu elektrikulusid ja sõltuvust turuhindadest. Päikesepaneelide paigaldamine võimaldab ühistul toota oma rohelist elektrienergiat, mis aitab vähendada keskkonnakoormust ning samuti tagab stabiilse elektrienergia varustatuse. Väikelaenu saab kasutada erinevate renoveerimistööde finantseerimiseks, näiteks heakorra-, haljastus- ja ehitustöödeks, mis aitavad parandada korterelamu üldist seisukorda ning mugavust elanikele.

Päikesepaneelide laenu ja väikelaenu taotlemiseks tuleb esitada laenutaotlus koos vajalike dokumentidega. Laenutaotluses tuleb märkida soovitud laenusumma ja laenutähtaeg ning lisada ka omapoolne panus ehk omafinantseering. Päikesepaneelide laenu puhul võib see olla näiteks 20% projekti maksumusest, samas kui väikelaenu korral võib omafinantseeringu määr olla väiksem. Laenutaotluse hindamisel võtab KredEx arvesse ühistu krediidivõimelisust ning esitatud dokumentatsiooni, sealhulgas finantsaruannet ja renoveerimistööde projektiga seotud hinnapakkumisi.

Ühistul on võimalus saada mõlema laenuliigi puhul KredExi poolset tagatisvabastust. Tagatisvabastuse saamiseks tuleb täita KredExi tingimused ning tagada laenu tagasimaksmine. Päikesepaneelide laenule lisandub intress, mis arvutatakse vastavalt kehtivale intressimäärale. Väikelaenu puhul kehtivad samuti intressid, mis sõltuvad laenuperioodist ning laenu tagasimaksmise graafikust. Mõlema laenuliigi puhul on võimalik taotleda ka täiendavat maksepuhkust, kui ühistul peaksid tekkima ajutised makseraskused.

Järeldus

Renoveerimislaen on suurepärane võimalus korteriühistutele, kes soovivad renoveerida oma korterelamut ning parandada selle energiatõhusust ja üldist seisukorda. KredExi pakutavad renoveerimislaen ja rekonstrueerimistoetus aitavad ühistutel saavutada oma eesmärke ning luua kvaliteetne ja keskkonnasõbralik elukeskkond elanikele. Laen võimaldab korteriühistutel hankida rahastust renoveerimistöödeks, mis aitavad parandada korterelamu energiatõhusust, sisekliimat ning üldist seisukorda. Samuti on võimalik taotleda KredExi rekonstrueerimistoetust, mis vähendab laenukoormust.

Kasutades päikesepaneelide laenu, saab ühistu kaasa aidata puhtama energia tootmisele ja vähendada elektrikulusid. Päikesepaneelid aitavad oluliselt vähendada elektrikulusid ning sõltuvust turuhindadest. Ise toodetud elektrienergia on roheline energia, mis aitab vähendada keskkonnakoormust. Investeering päikesepaneelidesse on tasuv ning võimaldab vabaneda elektrihinnast tulenevatest kõikumistest.

KredExi renoveerimislaen ja päikesepaneelide laen pakuvad korteriühistutele mitmeid eeliseid. Laenu intress on madal, pakkudes korteriühistutele mugavust, madalat intressi ning võimalust kasutada erinevaid energiatõhusust suurendavaid lahendusi. KredExi laenulahendused aitavad korteriühistutel saavutada soovitud renoveerimistulemusi ning luua kvaliteetne ja keskkonnasõbralik elukeskkond elanikele.

KKK

Milliseid töid saab renoveerimislaenuga finantseerida?

Renoveerimislaenu abil saab finantseerida kõiki renoveerimistöid, mis on seotud korterelamu kaasomandiga. Need tööd hõlmavad ehituskonstruktsioonide stabiilsuse tagamist, energiatõhususe suurendamist ning üldiste elamistingimuste parandamist. Laenu abil saab teostada ka heakorra-, haljastus- ja ehitustöid, mis on seotud korterelamu korrashoiu ja ökonoomsuse parandamisega.

Kellele on suunatud KredExi renoveerimislaen?

Renoveerimislaen on suunatud korteriühistutele, kes soovivad teostada renoveerimistöid oma korterelamus. Laenusaaja peab olema korteriühistu ning krediidivõimeline, mis tähendab, et ühistul peab olema pädev üldkoosoleku otsus renoveerimistööde teostamiseks, laenu võtmiseks ja pandilepingu sõlmimiseks.

Millised on KredExi renoveerimislaenu tingimused?

KredExi renoveerimislaenu intress on alates 2% + 6 kuu Euribor. Laenusumma võib olla minimaalselt 15 000 eurot ja maksimaalselt 3 miljonit ühistu kohta. Omafinantseeringu määr määrab ühistu ise, alates 5%. Laenuperiood võib kesta kuni 30 aastat. Lisaks on võimalik vajadusel saada maksepuhkust.

Kuidas taotleda KredExi renoveerimislaenu?

KredExi renoveerimislaenu taotlemiseks tuleb esitada laenutaotlus koos vajaliku dokumentatsiooniga. Üldkoosoleku otsuse protokoll ja finantsaruanne peavad olema esitatud ning lisaks tuleb esitada ka renoveerimistööde projekt või hinnapakkumised. KredEx võib vajadusel küsida täiendavaid dokumente ja infot.

Kas KredEx pakub ka rekonstrueerimistoetust korterelamutele?

Jah, KredEx pakub korteriühistutele ka rekonstrueerimistoetust. Toetuse saamiseks tuleb esitada KredExile eraldi taotlus. KredExi koostööpartnerid, nagu Elektrum, Roofit.solar, Naps Solar Estonia jt, pakuvad päikesepaneelide paigaldust ning muud energiatõhusust suurendavaid lahendusi, mida saab ühendada rekonstrueerimistoetusega.

Millised on KredExi remondilaenu eelised?

KredExi renoveerimislaen pakub mitmeid eeliseid korteriühistutele. Laenu intress on madal, alates 2% + 6 kuu Euribor. Lisaks on võimalik taotleda KredExi rekonstrueerimistoetust, mis vähendab laenukoormust. KredExi koostööpartnerid pakuvad erinevaid energiatõhusust suurendavaid lahendusi, mis võivad lisaks toetusele aidata saavutada veelgi suuremat energiasäästu.

Millised on päikesepaneelide eelised korteriühistutele?

Päikesepaneelid on suurepärane võimalus liikuda keskkonnasõbralikuma tuleviku suunas. Päikesepaneelid aitavad oluliselt vähendada elektrikulusid ning sõltuvust turuhindadest. Ise toodetud elektrienergia on roheline energia, mis aitab vähendada keskkonnakoormust. Investeering päikesepaneelidesse on tasuv ning võimaldab vabaneda elektrihinnast tulenevatest kõikumistest.

Millised on KredExi päikesepaneelide laen ja KÜ väikelaen?

KredEx pakub korteriühistutele võimalust taotleda päikesepaneelide laenu ja väikelaenu. Päikesepaneelide laenu saab kasutada päikesepaneelide paigaldamiseks ühistu katusel. Väikelaenu saab kasutada erinevate renoveerimistööde finantseerimiseks. Laenutaotlus tuleb esitada koos vajalike dokumentidega ning omafinantseeringu määr sõltub ühistu otsusest.

Kaido https://tervisekaitse.ee

Minu blogi rõhutab rahaasjade praktilist poolt, alates säästmise nippidest kuni investeerimise põhitõdedeni. Minu missioon on demüstifitseerida keerulised finantskontseptsioonid ja teha need kättesaadavaks kõigile. Tänu aastatepikkusele kogemusele soovin juhtida inimesi parema ja turvalisema majandusliku tuleviku poole.

You May Also Like

More From Author